Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Julkaisut

21/03/2012

Aina on oikea ikä! Kampanja paremman yhteiskunnan rakentamiseksi kaikenikäisille

Aina on oikea ikä! Kampanja paremman yhteiskunnan rakentamiseksi kaikenikäisille

Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 2012 pyrkii lisäämään tietoisuutta siitä, mitä ikääntyvillä ihmisillä on yhteiskunnalle antaa ja miten heitä siinä voitaisiin tukea. Sen aikana kannustetaan ja mobilisoidaan poliittisia päättäjiä ja sidosryhmiä kaikilla tasoilla toteuttamaan toimia, joiden tarkoituksena on luoda paremmat mahdollisuudet aktiiviseen ikääntymiseen ja vahvistaa sukupolvien välistä solidaarisuutta. Tama julkaisu on saatavilla painettuna kaikilla EU:n virallisilla kielilla seka islanniksi.

Lataa pdf-tiedosto
Latauskertoja: 13145
Catalog N. : KE-30-11-406-FI-C

Tilaukset: