Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Julkaisut

17/03/2011

Ohjeellinen hyvien toimintatapojen opas direktiivin 92/57/ETY ymmärtämiseksi ja panemiseksi täytäntöön ”rakennustyömaadirektiivi”

Ohjeellinen hyvien toimintatapojen opas direktiivin 92/57/ETY ymmärtämiseksi ja panemiseksi täytäntöön ”rakennustyömaadirektiivi”

Tämä ohjeellinen opas antaa käytännön tietoa turvallisuutta ja terveyttä tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla koskevien vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanoa käsittelevän direktiivin 92/57/ETY ymmärtämiseen ja toteuttamiseen. Selittämällä direktiiviä ja antamalla hyvän käytännön ehdotuksia ja esimerkkejä sen tarkoituksena on auttaa kaikkia rakentamiseen osallistuvia osapuolia, joihin luetaan asiakkaat, hankkeiden valvojat, suunnittelijat, koordinaattorit, urakoitsijat ja muut työnantajat, työntekijät, toimittajat ja muut, seuraavilla aloilla: • yleisten ehkäisyperiaatteiden (luku 1) ymmärtäminen ja täytäntöönpano • direktiivin turvallisuutta ja terveyttä koskevien vaatimusten ymmärtäminen, mukaan lukien se, koska ja mihin sitä sovelletaan, sidoshenkilöiden vastuut ja roolit ja vaadittava dokumentaatio (luku 2) • eräiden tyypillisten vaarojen ja riskien identifiointi rakennustöiden aikana (luku 3) • riskien hallinta koko rakennusprojektin aikana eli hankkeen valmistelusta alkaen, rakennusvaiheessa ja rakentamisen jälkeiseen vaiheeseen asti (luku 4) • yhteenvedon tekeminen sidoshenkilöiden vastuista vaiheittain (luku 5). Tämä julkaisu on saatavilla painettuna englanniksi, ranskaksi ja saksaksi sekä sähköisessä muodossa kaikilla muilla EU:n virallisilla kielillä. 22 kielen versiot sisältävä CD-levy (luettelonumero: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4) on myös saatavilla.

Lataa pdf-tiedosto
Latauskertoja: 55833
Catalog N. : KE-30-10-351-FI-C

Tilaukset: