Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Julkaisut

27/09/2011

PROGRESS käynnissä: EU:n työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskeva ohjelma vuosiksi 2007–2013

PROGRESS käynnissä: EU:n työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskeva ohjelma vuosiksi 2007–2013

PROGRESS (2007–2013) on EU:n työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskeva ohjelma, joka on perustettu antamaan taloudellista tukea Eurooppa 2020-strategian täytäntöönpanon edistämiseksi. Tässä julkaisussa hahmotellaan ohjelman pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita ja annetaan useita esimerkkejä siitä, miten ohjelmasta tuetaan Euroopan työllisyys- ja sosiaalipolitiikan kehittämistä ja koordinointia, ja miten asianosaiset osapuolet osallistuvat poliittiseen päätöksentekoon EU:n tasolla ja kansallisella tasolla. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

Lataa pdf-tiedosto
Latauskertoja: 31088
Catalog N. : KE-30-11-242-FI-C

Tilaukset: