Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Julkaisut

28/01/2011

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Julkisten hankintojen osuus EU:n bruttokansantuotteesta on noin 17 prosenttia. Niillä vaikutetaan merkittävästi esimerkiksi sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio pyrkii hyödyntämään tätä seikkaa (a) lisäämällä hankintaviranomaisten tietoisuutta hyödyistä, joita saadaan hyviä sosiaalipoliittisia tuloksia tuottavista tavaroista ja palveluista, ja (b) kertomalla mahdollisuuksista, joita EU:n nykylainsäädäntö tarjoaa sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Oppaassa määritellään ensin, mitä sosiaalisesti vastuulliset julkiset hankinnat (socially responsible public procurement, SRPP) ovat, ja kerrotaan sitten niiden hyödyistä. Siinä tarkastellaan SRPP:tä suhteessa EU:n sosiaaliseen malliin ja esitellään unionin lainsäädännöllinen ja poliittinen lähestymistapa aiheeseen. Oppaassa kerrotaan myös SRPP-strategiasta ja neuvotaan, miten tarpeita määritellään ja hankintamenettelyjä suunnitellaan. Oppaassa selvitetään myös lainsäädännöllisestä näkökulmasta, miten sosiaaliset näkökohdat voidaan ottaa huomioon hankintaprosessin eri vaiheissa (teknisten eritelmien ja valintakriteerien määrittelemisestä sopimusten tekemiseen ja niiden täytäntöönpanon seurantaan). Prosessin eri vaiheita havainnollistetaan kansallisin esimerkein. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

Katso myös: Ympäristöä säästäviä hankintoja – Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa

Lataa pdf-tiedosto
Latauskertoja: 195186
Catalog N. : KE-32-10-584-FI-C

Tilaukset: