Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Julkaisut

31/05/2011

Työmarkkinasuhteet Euroopassa vuonna 2010 - Tiivistelmä

Työmarkkinasuhteet Euroopassa vuonna 2010 - Tiivistelmä

Vuoden 2010 kertomuksessa työmarkkinasuhteista Euroopassa tarkastellaan työntekijöiden, työnantajien ja heidän edustajiensa suhteiden kehitystä vuosien 2008–2010 aikana. Tässä kertomuksen tiivistelmässä esitetään yleiskatsaus talouskriisin vaikutuksesta ja työmarkkinaosapuolten roolista sen torjunnassa. Lisäksi siinä tarkastellaan kertomuksen seitsemää lukua. Kyseiset luvut kattavat Euroopan työmarkkinasuhteiden suuntaukset, työmarkkinaosapuolten näkökulmat ja reaktiot kriisiin, palkkojen mukauttamisen ja minimipalkat, työmarkkinasuhteet ja siirtymisen vähähiiliseen talouteen sekä EU:n työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja lainsäädännön kehittymisen vuosina 2008–2010. Tiivistelmä on saatavissa sähköisessä muodossa kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Koko kertomus on puolestaan saatavissa englannin kielellä painetussa muodossa (ISBN 978-92-79-17861-0).

Lataa pdf-tiedosto
Latauskertoja: 31491
Catalog N. : KE-AV-10-001-FI-N

Tilaukset: