Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

19/08/2013

Kemikaalide märgistus muutub – kuidas see mõjutab töötajate kaitset?

Kemikaalide märgistus muutub – kuidas see mõjutab töötajate kaitset?

Lähiaastatel muudetakse klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrusega (CLP määrus) kemikaalide ohtlikkuse järgi klassifitseerimise korda. Selle tulemusel muutub etikettidel ja ohutuskaartidel teabe esitamine kemikaalide kasutajatele. Kemikaalidega töötavad inimesed peavad nende muudatustega kohanema ning käesolev dokument annab selleks praktilisi nõuandeid. Selles selgitatakse, kuidas need muudatused mõjutavad teie kohustusi vastavalt mitmesugustele ELi töötajate kaitse direktiividele (keemiliste mõjurite, kantserogeenide ja mutageenide, ohutusmärkide, rasedate töötajate ja noorte kaitse kohta tööl).

Download the pdf
Allalaadimisi: 37896
Catalog N. : KE-30-13-227-ET-C

Kättesaadav kaudi