Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

18/06/2013

Aruande „Tööstussuhted Euroopas 2012” kommenteeritud kokkuvõte

Aruande „Tööstussuhted Euroopas 2012” kommenteeritud kokkuvõte

Käesolevas kommenteeritud kokkuvõttes vaadeldakse tööstussuhete arengut pärast 2010. aastat, kui ilmus eelmine väljaanne. Finantskriisist on välja kasvanud valitsemissektori võlakriis ning riiklike reformide tõttu on suure löögi alla sattunud tööandjate, ametiühingute ja riigiasutuste omavahelised suhted. Kui alguses aitas sotsiaalne dialoog toime tulla kriisi esimeste tagajärgedega, siis nüüdseks on kriisi venimise ja süvenemise tõttu tekkinud olukord, mis sotsiaalset dialoogi enam ei soosi. Sellest hoolimata rõhutatakse kokkuvõttes struktureeritud dialoogi jätkumise tähtsust ning toonitatakse komisjoni kohustust seda toetada ja edasi arendada.

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 27282
Catalog N. : KE-AV-13-001-ET-N

Kättesaadav kaudi