Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

09/08/2012

ELi panus aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse heaks

ELi panus aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse heaks

Käesolevas brošüüris kirjeldatakse ELi panust aktiivsena vananemise heaks ja näidatakse, kui tugev partner on EL selles küsimuses. Väljaande eesmärk on innustada kõiki liikmesriike asuma otsustavamalt edendama aktiivsena vananemise kava, tagades sellega, et põlvkondadevaheline solidaarsus saaks vastu panna rahvastiku vananemise proovikivile. Käesolev trükis on saadaval kõigis ELi ametlikes keeltes.

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 71281
Catalog N. : KE-32-12-224-ET-C

Kättesaadav kaudi