Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

17/07/2012

Mikrokrediidirahastu „Progress” - Ettevõtjate portreed

Mikrokrediidirahastu „Progress” - Ettevõtjate portreed

2010. aastal loodud Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” eesmärk on parandada mikrokrediidi kättesaadavust kõikjal Euroopas. Mikrokrediit on oluline majanduskasvu toetaja, mis võimaldab ettevõtlusambitsioone realiseerida ka neil inimestel, kellel muidu seda võimalust poleks. Mikrokrediidirahastu „Progress” brošüür annab ülevaate algatuse panusest Euroopa tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse edendamisse ning selgitab mikrokrediidi taotlemise võimalusi. Samuti portreteeritakse inimesi Euroopa eri paikadest, kes on juba kasutanud mikrokrediidirahastu „Progress” abi. Brošüür on saadaval trükisena 22 ELi ametlikus keeles ja elektroonilisel kujul iiri keeles.

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 20015
Catalog N. : KE-32-12-231-ET-C

Kättesaadav kaudi