Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

25/04/2012

Teie pensioniõigused juhul, kui olete elanud või töötanud rohkem kui ühes Euroopa riigis  (25/04/2012)

Catalog N. :KE-32-11-980-ET-C

Teie pensioniõigused juhul, kui olete elanud või töötanud rohkem kui ühes Euroopa riigis

Milline riik teile pensioni maksab? Kuidas seda arvutatakse? Tutvuge põhjalikumalt oma pensioniõigustega juhul, kui olete töötanud rohkem kui ühes Euroopa Liidu riigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis.