Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

21/03/2012

Kuidas me tahame vananeda? Kampaania vanadele ja noortele parema ühiskonna loomiseks

Kuidas me tahame vananeda? Kampaania vanadele ja noortele parema ühiskonna loomiseks

Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta 2012 eesmärgiks on teadlikkuse tõstmine vanemate inimeste panusest ühiskonda ning viisidest, kuidas seda toetada. Selle aasta eesmärgiks on ärgitada poliitikakujundajaid ning kõigi tasandite sidusrühmi algatama tegevusi eesmärgiga luua paremaid võimalusi aktiivseks vananemiseks ning põlvkondadevahelise solidaarsuse tugevdamiseks. Käesolev väljaanne on saadaval kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes ning ka islandi keeles.

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 13197
Catalog N. : KE-30-11-406-ET-C

Kättesaadav kaudi