Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

13/02/2012

Sinu esimene EURESe töökoht  (13/02/2012)

Catalog N. : KE-30-11-253-ET-C

Sinu esimene EURESe töökoht

„Sinu esimene EURESe töökoht” on Euroopa Liidu tööalase liikuvuse süsteem, mille eesmärk on aidata mis tahes kvalifikatsiooniga noortel leida tööd ja aidata tööandjatel leida noori töötajaid. Käesolevas teabelehes antakse noortele tööotsijatele ja tööandjatele teavet eeliste ja toe kohta, mida on võimalik kõnealuse süsteemi kaudu saada. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.