Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

27/09/2011

Rakendades programmi PROGRESS: Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm aastateks 2007–2013

Rakendades programmi PROGRESS: Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm aastateks 2007–2013

PROGRESS (2007–2013) on ELi tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm, mis on loodud Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimise rahaliseks toetamiseks. Käesolevas väljaandes kirjeldatakse programmi pikaajalisi ja lühiajalisi eesmärke ning tuuakse mitmeid näiteid selle kohta, kuidas programmi raames toetatakse Euroopa tööhõive- ja sotsiaalpoliitika arendamist ja kooskõlastamist ning kuidas erinevad huvitatud pooled osalevad ELi ja riiklikul tasandil poliitika kujundamises. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 31217
Catalog N. : KE-30-11-242-ET-C

Kättesaadav kaudi