Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

28/01/2011

Sotsiaalne ostmine - Juhend sotsiaalsete kaalutluste arvestamiseks riigihankes

Sotsiaalne ostmine - Juhend sotsiaalsete kaalutluste arvestamiseks riigihankes

Riigihanked moodustavad umbes 17% ELi sisemajanduse koguproduktist. Seetõttu on selle mõjuvõim näiteks sotsiaalpoliitika valdkonnas märkimisväärne. Juhisega sotsiaalsete kaalutluste kohta riigihangetes püüab Euroopa Komisjon (a) suurendada ostjate teadlikkust positiivseid sotsiaalseid tagajärgi kaasa toovate toodete ja teenuste kasudest, ja (b) selgitada võimalusi, mida pakub olemasolev ELi õigusraamistik sotsiaalsete kaalutluste arvestamiseks riigihangetes. Enne sotsiaalselt vastutustundliku riigihanke (SVTR) kasude selgitamist määratletakse juhises ka selle definitsioon. Juhises vaadeldakse SVTRi seoses ELi sotsiaalse mudeliga ning liidusisest õiguslikku ja poliitilist käsitlust kõnealusele teemale. Samuti kirjeldatakse juhises üksikasjalikult SVTRi strateegiat ning selgitatakse, kuidas tuvastada vajadusi ning kavandada hankemenetlusi. Juhises selgitatakse ka juriidilisest vaatenurgast, kuidas on võimalik riigihanke protsessi erinevates etappides arvestada sotsiaalsete kaalutlustega (alates tehnilise teabe ja valikukriteeriumide välja selgitamisest kuni lepingute sõlmimise ja edasise tulemuslikkuse jälgimiseni). Protsessi erinevate sammude illustreerimiseks on toodud riiklikke näiteid. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

Loe ka: Keskkonnahoidlik ostmine – Keskkonnahoidlike riigihangete käsiraamat

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 196542
Catalog N. : KE-32-10-584-ET-C

Kättesaadav kaudi