Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

28/07/2011

Eu roopa 2020. aasta strateegia sotsiaalne mõõde : Sotsiaalkaitsekomitee aruanne (2011) - Kokkuvõte

Eu roopa 2020. aasta strateegia sotsiaalne mõõde : Sotsiaalkaitsekomitee aruanne (2011) - Kokkuvõte

Sotsiaa lkaitsekomitee – ELi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni poliitikafoorumi – 2011. aasta aruanne käsitleb Euroopa 2020. aasta strateegia sotsiaalset mõõdet. Selles infolehes on aruande kokkuvõte, sotsiaalkaitsekomitee töö tutvustus, ELi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eesmärkide kirjeldus ning kõnealuse valdkonna hetkeolukorra ja suundumuste analüüs. Seejärel uuritakse infolehes vaesuse vähendamise ja vältimise vahendeid ning antakse ülevaade sotsiaalkaitsekomitee peamistest sõnumitest. Samuti kirjeldatakse riiklikke programme ja ELi meetmeid, mille eesmärk on tegelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega. Käesolev infoleht avaldatakse trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 49908
Catalog N. : KE-BB-11-001-ET-C

Kättesaadav kaudi