Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

25/07/2011

Mikrokrediidirahastult „Progress” - Võimaluste loomine

Mikrokrediidirahastult „Progress” - Võimaluste loomine

Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” on ELi algatus, mille eesmärk on lihtsustada oma väikeettevõtet luua või arendada soovivate isikute juurdepääsu krediidile. Nimetatud algatus edendab tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust ettevõtlikkuse ja Euroopas füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise abil ning seda kasutatakse tihedas koostoimes Euroopa Liidu mikrorahastamise toetamise olemasolevate vahenditega. Mikrokrediidirahastu „Progress” infoleht annab kiire ülevaate mikrokrediidirahastu vahendist ning sellest, kes ja kuidas seda taotleda saab. Käesolev infoleht avaldatakse trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 17872
Catalog N. : KE-31-11-168-ET-D

Kättesaadav kaudi