Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

31/05/2011

Tööstussuhted Euroopas 2010 - Kommenteeritud kokkuvõte

Tööstussuhted Euroopas 2010 - Kommenteeritud kokkuvõte

Aruandes „Euroopa töösuhted 2010” vaadeldakse aastatel 2008–2010 töötajate, tööandjate ja nende esindajate suhetes toimunud muutusi. Käesolevas aruande kommenteeritud kokkuvõttes antakse ülevaade majanduskriisi mõjust ja sotsiaalpartnerite rollist sellega toimetulemisel. Seejärel käsitletakse kokkuvõttes aruande seitset peatükki. Need peatükid hõlmavad arengusuundi Euroopa tööstussuhetes, sotsiaalpartnerite seisukohti seoses kriisiga ja kriisile reageerimisega, palkade paindlikumaks muutumist ja miinimumpalka, töösuhteid ja üleminekut vähese CO2 heitega majandusele, samuti muutusi ELi sotsiaalses dialoogis ja seadusandluses aastatel 2008–2010. Kokkuvõte on saadaval elektrooniliselt kõikides ametlikes ELi keeltes, täielik aruanne seevastu on saadaval ingliskeelse trükisena (ISBN 978-92-79-17861-0).

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 31185
Catalog N. : KE-AV-10-001-ET-N

Kättesaadav kaudi