Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

11/11/2010

Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus

Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus

Käesolevas brošüüris „Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus” on toodud uuendatud teave tervisealase ebavõrdsuse kohta Euroopa Liidu liikmesriikide sees ja liikmesriikide vahel. Antakse ülevaade mitmest tervisealase ebavõrdsuse küsimusest (iseäranis oodatavast elueast) ja uuritakse lähemalt tervisemõjurite rolli, keskendudes eriti „sotsiaalsele gradiendile”, st sotsiaalsele mõõtmele, mis on olemas praktiliselt iga terviseseisundit mõjutava teguri puhul. Euroopa ja riikliku poliitika rolli kohta selles kindlas küsimuses (k.a rahastamisvõimalused) ja nende võimaliku panuse kohta tervisealase ebavõrdsuse vähendamisse on toodud üksikasjalikud selgitused. Lõpuks on välja toodud kolm juhtumianalüüsi, kus kirjeldatakse edusamme, mis on saavutatud sellistel aladel nagu laste tervis, tööotsijate tervis ja rahvuslike vähemuste tervislik seisund. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 69279
Catalog N. : KE-30-10-290-ET-C

Kättesaadav kaudi