Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

11/11/2010

Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus  (11/11/2010)

Catalog N. : KE-30-10-290-ET-C

Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus

Käesolevas brošüüris „Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus” on toodud uuendatud teave tervisealase ebavõrdsuse kohta Euroopa Liidu liikmesriikide sees ja liikmesriikide vahel. Antakse ülevaade mitmest tervisealase ebavõrdsuse küsimusest (iseäranis oodatavast elueast) ja uuritakse lähemalt tervisemõjurite rolli, keskendudes eriti „sotsiaalsele gradiendile”, st sotsiaalsele mõõtmele, mis on olemas praktiliselt iga terviseseisundit mõjutava teguri puhul. Euroopa ja riikliku poliitika rolli kohta selles kindlas küsimuses (k.a rahastamisvõimalused) ja nende võimaliku panuse kohta tervisealase ebavõrdsuse vähendamisse on toodud üksikasjalikud selgitused. Lõpuks on välja toodud kolm juhtumianalüüsi, kus kirjeldatakse edusamme, mis on saavutatud sellistel aladel nagu laste tervis, tööotsijate tervis ja rahvuslike vähemuste tervislik seisund. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

Lugege täiendavalt Lugege täiendavalt

Telli [EU Bookshopist] TelliEU bookshop

pdf Laadi alla PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska

Allalaadimisi:31788

Seonduvad väljaanded