Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

09/05/2015

Juhend tööotsijatele ja tööandjatele 2015  (09/05/2015)

Catalog N. : KE-04-14-955-ET-N

„Sinu esimene EURESe töökoht” on Euroopa Liidu rahastatud algatus, mille eesmärk on
• aidata noortel eurooplastel leida töö-, praktika- või õpipoisiõppe võimalusi teistes ELi liikmesriikides;
• viia VKEd ja teised tööandjad kokku laiema kandidaatide ringiga.
Praktiline juhend, milles käsitletakse järgmisi teemasid:
• osalemisnõuded ja kuidas kandideerida;
• kuidas saada rahalist toetust;
• kust leida täpsemat teavet.
„Sinu esimene EURESe töökoht” ootab sind juba täna!

Käesolev väljaanne on saadaval elektroonilisel kujul kõigis ELi ametlikus keeles ning samuti
islandi ja norra keeles.

04/08/2014

Sinu esimene EURESe töökoht - Juhend  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-882-ET-N

„Sinu esimene EURESe töökoht” on Euroopa Liidu rahastatud algatus, mille eesmärk on
• aidata noortel eurooplastel leida töö-, praktika- või töökohapõhise õppe võimalusi teistes ELi liikmesriikides
• viia VKEd ja teised tööandjad kokku laiema kandidaatide ringiga

Praktiline juhend, milles käsitletakse järgmisi teemasid:
• osalemisnõuded ja kuidas kandideerida
• kuidas saada rahalist toetust
• kust leida täpsemat teavet

„Sinu esimene EURESe töökoht” ootab sind juba täna!

Käesolev väljaanne on elektroonilisel kujul kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes.

05/12/2013

EaSI - ELi uus tööhõive ja sotsiaalpoliitika koondprogramm  (05/12/2013)

Catalog N. : KE-03-13-702-ET-C

Uus üleeuroopaline tööhõive ja sotsiaalpoliitika programm EaSI aitab ELil kujundada sidusamat poliitikat, ergutada tööalast liikuvust ning pakkuda kõige haavatavamatele sihtotstarbelist mikrokrediiti. Liites üheks koondprogrammiks programmid Progress, EURES ja mikrokrediidirahastu Progress, aitab EaSI tõhusamalt luua uusi töökohti ning saavutada jätkusuutlikku majanduskasvu, pannes rõhku sotsiaalsele innovatsioonile. Kuidas?

Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

02/08/2013

READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-32-12-898-EN-N

This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

To see other languages, clic here

02/08/2013

Kas oled valmis minema välismaale tööle ? mida on vaja teada välismaal elamise ja töötamise ning paljude muude asjade kohta  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-30-12-898-ET-C

Brošüür on koostatud neile, kes kaaluvad välismaale elama ja tööle asumist või piiriülese töötajana iga päev naaberriiki tööle sõitmist. Siin on soovitused, kuidas otsida töökohta ja kandideerida tööle kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ning Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis. Kõik need riigid lubavad üksteise kodanikel siirduda elama teise riiki ja seal töötada. Käesolev trükis on avaldatud paberväljaande ja e-raamatuna kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes ning samuti islandi ja norra keeles.

24/07/2013

Kuidas leida tööd Euroopas Juhend tööotsijatele  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-30-12-897-ET-C

Välismaal elamine ja töötamine on põnev võimalus igas vanuses eurooplaste jaoks. Üha rohkem inimesi mõistab, kui kasulik on omandada töökogemusi mõnes teises Euroopa riigis. Sellele vaatamata elab ja töötab vaid ligikaudu 3% Euroopa kodanikest mujal kui liikmesriigis, kust nad on pärit. Ajutine töö välismaal, isegi lühiajaline, aitab täiendada oskusi ja suurendada kodumaal parema töökoha leidmise võimalusi. Käesolev juhend kirjeldab, kuidas leida tööd välismaalt. Käesolev trükis on avaldatud kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes ning islandi ja norra keeles.

24/07/2013

Tööjõu värbamine Euroopas - Juhend tööandjatele  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-32-12-217-ET-C

Ligikaudu 3% Euroopa kodanikest elab ja töötab teises liikmesriigis kui oma päritoluriik. Nad rikastavad töökohta uute vaatenurkade ja oskustega ning pakuvad tööandjatele võimalust leida kõige sobivamaid töötajaid suure hulga kandidaatide hulgast. Käesolev juhend kirjeldab, kuidas toimub töötajate otsimine välismaalt. Käesolev trükis on avaldatud kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes ning islandi ja norra keeles.

07/12/2012

European Vacancy and Recruitment Report 2012 + Annex  (07/12/2012)

Catalog N. : KE-30-12-983-EN-N

The European Vacancy and Recruitment Report is the first of a set of biennial reports to be launched by the European Commission as part of the EU Skills Panorama. The report focuses on changes in the demand for labour, including analyses of contractual arrangements, sector demand, occupation demand, growing occupations, difficult to fill vacancies (bottleneck occupations), skills requirements and the market shares of public employment services and temporary work agencies. The report shows that top bottleneck occupations all over Europe are in health, ICT, engineering, sales and finance. This publication is available in electronic format in English only.

Telli [EU Bookshopist] Telli EU bookshop

pdfLaadi alla PDF

English

Allalaadimisi:6439

Seonduvad väljaanded