Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

17/08/2010

Kuidas leida tööd Euroopas Juhend tööotsijatele  (17/08/2010)

Kuidas leida tööd Euroopas Juhend tööotsijatele

Välismaal elamine ja töötamine on muutumas üha populaarsemaks igas vanuses eurooplaste hulgas. Üha rohkem inimesi mõistab, kui kasulik on omandada töökogemusi mõnes teises Euroopa riigis. Ajutine töö välismaal aitab täiendada oskusi ja parandada kodumaal parema töökoha leidmise võimalusi. Euroopa Liidus kehtivat töötajate vaba liikumise põhimõtet1 peetakse üheks ELi kodanike kõige tähtsamaks õiguseks. See tähendab võimalust vabalt minna mis tahes ELi riiki ning Norrasse, Islandile, Liechtensteini ja Šveitsi. Seetõttu on nüüd motiveeritud ja liikuvatel tööotsijatel piiramatult võimalusi. Neile on otsingutel nõu ja teabega abiks asjatundjad.