Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

15/04/2010

Kogumispensioniskeemid - Nende tähtsus piisavate ja jätkusuutlike pensionide tagamisel

Kogumispensioniskeemid - Nende tähtsus piisavate ja jätkusuutlike
pensionide tagamisel

Pensionisüsteemide reformid jätkuvad. Liikmesriigid seisavad silmitsi rahvastiku vananemisega, mis koormab praeguseid pensionisüsteeme olulisel määral. Selles brošüüris vaadeldakse erasektori hallatavale pensioniskeemide kasvavat tähtsust. See väljaanne on saadaval trükituna inglise, prantsuse ja saksa keeles ning elektroonilisel kujul kõigis ELi ametlikes keeltes.

Download the pdf
Allalaadimisi: 53221
Catalog N. : KE-32-10-215-ET-N

Kättesaadav kaudi