Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

15/04/2010

Kogumispensioniskeemid - Nende tähtsus piisavate ja jätkusuutlike pensionide tagamisel  (15/04/2010)

Catalog N. :KE-32-10-215-ET-N

Kogumispensioniskeemid - Nende tähtsus piisavate ja jätkusuutlike
pensionide tagamisel

Pensionisüsteemide reformid jätkuvad. Liikmesriigid seisavad silmitsi rahvastiku vananemisega, mis koormab praeguseid pensionisüsteeme olulisel määral. Selles brošüüris vaadeldakse erasektori hallatavale pensioniskeemide kasvavat tähtsust. See väljaanne on saadaval trükituna inglise, prantsuse ja saksa keeles ning elektroonilisel kujul kõigis ELi ametlikes keeltes.