Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

29/03/2010

ELi sätted sotsiaalkindlustuse valdkonnas. Teie õigused liikumisel Euroopa Liidu piires - Ajakohastatud 2010.aastal

ELi sätted sotsiaalkindlustuse valdkonnas. Teie õigused liikumisel Euroopa Liidu piires - Ajakohastatud 2010.aastal

Käesolev teatmik on trükise „Ühenduse sätted sotsiaalkindlustuse valdkonnas” (KE-64-04-022-ET-C, ISBN 92-79-00001-2) ajakohastatud versioon. See annab mobiilsetele eurooplastele värsket teavet, et nad oleksid teadlikud oma sotsiaalkindlustusalastest õigustest, kui nad ELi liikmesriikides reisivad. Teatmik selgitab põhjalikult ELi sotsiaalkindlustussätete koordineerimist ning isikute õigusi töötajana, turistina, üliõpilasena, töötuna või mitteaktiivse isikuna, pensionisaajana või kolmanda riigi kodanikuna. Teatmik on trükituna kättesaadav kõikides ELi ametlikes keeltes.

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 218803
Catalog N. : KE-30-09-237-ET-C asendatakse 15. aprillist 2011 ajakohastatud versiooniga KE-31-10-688-ET-C

Kättesaadav kaudi