Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

04/12/2007

Europe's demographic future : Facts and figures on challenges and opportunities  (04/12/2007)

Catalog N. :KE-80-07-123-EN-C, ISBN 978-92-79-07043-3

Europe's demographic future : Facts and figures on challenges and opportunities

The aim of this report is to present the main facts and figures that underpin the debate on Europe's demographic future and appropriate policy responses. It starts by presenting the main drivers of demographic change – fertility, life expectancy and migration – and puts these into a long-term and global perspective. Another chapter discusses the economic impact of ageing and the effect this will have on future living conditions in Europe. The full report is available in English and includes an introduction and an executive summary in French and German.