Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

18/06/2013

Σύνοψη της έκθεσης για τις Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη του 2012

Σύνοψη της έκθεσης για τις Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη του 2012

Η παρούσα σύνοψη της έκθεσης εξετάζει την πορεία των εργασιακών σχέσεων από την τελευταία έκδοσή της, το 2010. Με τη χρηματοπιστωτική κρίση να εξελίσσεται σε κρίση δημόσιου χρέους, οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις έχουν καίριο αντίκτυπο στις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και δημόσιων αρχών. Ενώ ο κοινωνικός διάλογος υπήρξε παράγοντας ανθεκτικότητας που συνέβαλε στην υπέρβαση των πρώιμων επιπτώσεων της κρίσης, η διάρκεια και το βάθος της δημιούργησαν ένα δυσμενές περιβάλλον για τον κοινωνικό διάλογο. Μολαταύτα, η σύνοψη αναδεικνύει τη σημασία της συνέχισης του καλά δομημένου διαλόγου και υπογραμμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για τη στήριξη και την προώθησή του.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 27448
Catalog N. : KE-AV-13-001-EL-N

Διαθέσιμα στο