Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

27/05/2013

Advice on apprenticeship and traineeship schemes

Advice on apprenticeship and traineeship schemes

The EU is supporting Member States to develop high quality apprenticeship and traineeship programmes to: • make the school-to-work transition easier • equip young people with the right skills and experience for sustainable employment. This publication is available in electronic format in English, French, German, Italian, Spanish and Polish.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 4734
Catalog N. : KE-31-13-666-EN-C

Διαθέσιμα στο