Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

27/05/2013

Advice on apprenticeship and traineeship schemes

Advice on apprenticeship and traineeship schemes

The EU is supporting Member States to develop high quality apprenticeship and traineeship programmes to: • make the school-to-work transition easier • equip young people with the right skills and experience for sustainable employment. This publication is available in electronic format in English, French, German, Italian, Spanish and Polish.

Τηλεφορτώσεις: 4490
Catalog N. : KE-31-13-666-EN-C

Διαθέσιμα στο