Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

24/04/2013

Investing in Social Europe

Investing in Social Europe

The worsening social situation and problems of sustainability of social protection requires action across Europe. The Commission's Social Investment Package guides Member States to modernize their welfare systems by "preparing" people to confront life's risks, thus reducing the need to ‘repair’ the consequences. Harnessing policy expertise, the reform process, shared ownership with stakeholders and EU funds towards social investment will ensure full implementation. This publication will be available in printed format in English, French and German.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 6366
Catalog N. : KE-31-13-870-EN-C

Διαθέσιμα στο