Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

29/09/2011

Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level  (29/09/2011)

Catalog N. :KE-32-11-836-EN-C

Economic restructuring requires a flexible workforce with a range of transferable skills. This publication analyses the role of such skills in career pathways and the labour market, and levels of skill transferability across sectors in the current context and during the years leading up to 2020. It also looks at the roles of actors involved in promoting transferability and methods for enhancing job mobility, before making final recommendations. This publication is available in printed format in English, French and German and appendices (EU survey; good practice examples; EU workshops; knowledge and skills’ transferability in 2020; definitions of basic terms; importance of human capital stock during economic recession; methodological background of skills transferability analysis; outputs of skills transferability analysis; extended information on players and tools; extended information on recommendations) can be found only online under the following link: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=784&langId=en.

09/11/2010

Investing in well being at work — Addressing psychosocial risks in times of change  (09/11/2010)

Catalog N. :KE-31-10-620-EN-C

As part of the EU’s employment and social solidarity programme, PROGRESS, this publication “Investing in well-being at work” looks at the psychosocial risks in time of change. There is a growing body of evidence of the potential negative effects that restructuring has on the health of workers and their families. Uncertainty and job insecurity also represent an important link between restructuring programmes and effects on employees’ health (depression, absenteeism, difficulty sleeping ...). This leaflet highlights some of the central issues associated with organizational change, restructuring, health and well-being, and explains what can be done to prepare organizations and people more effectively for major changes. This publication is available in printed format in English, French and German.

05/03/2010

ΕυρωπαϊκO Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Χάσατε τη δουλειά σας; Το ΕΤΠ μπορεί να σας βοηθήσει  (05/03/2010)

Catalog N. :KE-31-09-244-EL-N

Το ΕΤΠ ιδρύθηκε με σκοπό να χρηματοδοτήσει την εξατομικευμένη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν. Το Ταμείο επικεντρώνεται σε προσαρμοσμένες δράσεις που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να επανακτήσουν τη θέση τους στην απασχόληση το συντομότερο δυνατό.

09/11/2009

Οδηγός κατάρτισης στις ΜΜΕ  (09/11/2009)

Catalog N. :KE-78-09-874-EL-C

Ο «Οδηγός κατάρτισης στις ΜΜΕ» παρέχει πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την προώθηση της κατάρτισης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο των ΜΜΕ. Ο οδηγός περιγράφει λεπτομερώς ορισμένες από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπισή τους και την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων. Περιλαμβάνει επίσης διάφορα παραδείγματα από όλη την Ευρώπη, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Ο οδηγός συμπληρώνεται από ένα παράρτημα «50 περιπτώσεων ορθών πρακτικών».

09/11/2009

Guide for Training in SMEs - 50 Cases of Good Practice  (09/11/2009)

Catalog N. :KE-78-09-875-EN-C

This publication gives concrete examples of successful programmes and initiatives from across Europe that address the challenges to training and skills development that SMEs face, as explained in 'The guide for Training in SMEs' (KE-78-09-874-**-C) It includes information such as challenges addressed, target groups, objectives and stakeholders involved. It is available in English only.

30/09/2009

New rules for European works councils  (30/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-123-EN-D

European Works Councils have a renewed legal framework, aimed at favouring their creation and at better informing and consulting employees, especially in times of restructuring. This leaflet provides an insight into the changes introduced by the new legislation for the establishment and operation of European Works Councils. It is available in English, French and German.

15/07/2009

Restructuring in Europe 2008 - A review of EU action to anticipate and manage employment change  (15/07/2009)

Catalog N. :KE-81-08-503-EN-C

This report reviews all the European Union's policies and instruments of a mainly structural nature that contribute to facilitating economic and financial adaptation. It illustrates the greater coordination effort the Commission has made over the last few years to mobilise them effectively in the pursuit of that objective. This publication is available in English, French and German.

01/12/2008

Change Management – What is the EU doing to help you?  (01/12/2008)

Catalog N. :KE-30-08-458-EN-C

This leaflet highlights some of the big issues surrounding the topic of restructuring and explains what the EU is doing to help prepare for and manage the effects of change. It also explains what actions can be taken at all levels by workers, companies, regional and national authorities, etc. In particular, it highlights the importance of adaptation, anticipation and preparation in effective management of change.

Διαθέσιμα στο EU bookshop

pdf Τηλεφορτώστε το PDF

Deutsch English français

Τηλεφορτώσεις:2356

Σχετικές εκδόσεις

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+