Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

09/08/2012

Η συμβολή της ΕΕ στην ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών

Η συμβολή της ΕΕ στην ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών

Το παρόν φυλλάδιο παρουσιάζει τη συμβολή της ΕΕ στην ατζέντα της ενεργού γήρανσης και καταδεικνύει ότι η ΕΕ είναι ισχυρός εταίρος σε αυτόν τον τομέα. Ο στόχος είναι να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για περισσότερες αποφασιστικές προσπάθειες σε όλα τα κράτη μέλη για την προώθηση της ενεργού γήρανσης, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών θα αντέξει στη δοκιμασία της γήρανσης του πληθυσμού. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 71674
Catalog N. : KE-32-12-224-EL-C

Διαθέσιμα στο