Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

17/07/2012

Μικροχρηματοδοτήσεις Progress - Πορτρέτα επιχειρηματιών

Μικροχρηματοδοτήσεις Progress - Πορτρέτα επιχειρηματιών

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (Μικροχρηματοδοτήσεις Progress), που συστάθηκε το 2010, έχει στόχο να αυξήσει την πρόσβαση στις μικροχρηματοδοτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι μικροχρηματοδοτήσεις είναι ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης, και δίνει σε ανθρώπους που, διαφορετικά, μπορεί να μην είχαν τη δυνατότητα την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους φιλοδοξίες. Το φυλλάδιο σχετικά με τις Μικροχρηματοδοτήσεις Progress δίνει μια γενική εικόνα των τρόπων που η πρωτοβουλία προωθεί την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη στην Ευρώπη και αναλυτικά στοιχεία για το πώς μπορεί κανείς να κάνει αίτηση για μικροπίστωση. Δείχνει πορτρέτα επιχειρηματιών από ολόκληρη την Ευρώπη που έχουν ήδη επωφεληθεί από τις Μικροχρηματοδοτήσεις Progress. Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στις 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, και σε ηλεκτρονική μορφή στα ιρλανδικά.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 20018
Catalog N. : KE-32-12-231-EL-C

Διαθέσιμα στο