Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

28/06/2012

Year at a glance - PROGRESS in 2011

Year at a glance - PROGRESS in  2011

The Progress programme plays a key role in providing support for modern, effective and innovative employment, social and equality policies in the EU. This report details Progress’s activities in 2011 and evaluates the measures taken over the year to achieve the programme’s stated objectives. The 2011 report clearly underlines Progress’s added value and the impact it has had in EU Member States on promoting lasting outcomes across the continent. The factsheet is available in printed format in English, French and German.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 3323
Catalog N. : KE-32-12-194-EN-C

Διαθέσιμα στο