Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

15/10/2010

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: μπορείτε να εργαστείτε, να σπουδάσετε,να ταξιδέψετε και να συνταξιοδοτηθείτε οπουδήποτε στην Ευρώπη.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-403-EL-C

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: μπορείτε να εργαστείτε, να σπουδάσετε,να ταξιδέψετε και να συνταξιοδοτηθείτε οπουδήποτε στην Ευρώπη.

Σκέφτεστε να μετακινηθείτε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα; Μάθετε πως οι κανόνες της ΕΕ προστατεύουν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης σας και αυτά της οικογένειάς σας.