Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

15/10/2010

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: μπορείτε να εργαστείτε, να σπουδάσετε,να ταξιδέψετε και να συνταξιοδοτηθείτε οπουδήποτε στην Ευρώπη.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: μπορείτε να εργαστείτε, να σπουδάσετε,να ταξιδέψετε και να συνταξιοδοτηθείτε οπουδήποτε στην Ευρώπη.

Σκέφτεστε να μετακινηθείτε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα; Μάθετε πως οι κανόνες της ΕΕ προστατεύουν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης σας και αυτά της οικογένειάς σας.

Τηλεφορτώσεις:10428
Catalog N. : KE-32-10-403-EL-C

Διαθέσιμα στο