Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

09/08/2012

Η συμβολή της ΕΕ στην ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών  (09/08/2012)

Catalog N. :KE-32-12-224-EL-C

Το παρόν φυλλάδιο παρουσιάζει τη συμβολή της ΕΕ στην ατζέντα της ενεργού γήρανσης και καταδεικνύει ότι η ΕΕ είναι ισχυρός εταίρος σε αυτόν τον τομέα. Ο στόχος είναι να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για περισσότερες αποφασιστικές προσπάθειες σε όλα τα κράτη μέλη για την προώθηση της ενεργού γήρανσης, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών θα αντέξει στη δοκιμασία της γήρανσης του πληθυσμού. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

21/03/2012

Πώς θέλουμε να γεράσουμε; Εκστρατεία υπέρ μιας καλύτερης κοινωνίας για όλες τις ηλικίες  (21/03/2012)

Catalog N. :KE-30-11-406-EL-C

Το Ευρωπαϊκό Ετος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012 επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στα ζητήματα συμβολής των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινωνία και στους καλύτερους τρόπους υποστήριξής τους. Πάνω απ’ όλα όμως επιδιώκει να ενθαρρύνει και να κινητοποιήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναλάβουν δράση για τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών για ενεργό γήρανση και την ενδυνάμωση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Η έκδοση αυτή υπάρχει σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ καθώς και στα ισλανδικά.

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+