Διαδρομή πλοήγησης

Σχετικές εκδόσεις

 • 09/08/2012

  Η συμβολή της ΕΕ στην ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών

  Το παρόν φυλλάδιο παρουσιάζει τη συμβολή της ΕΕ στην ατζέντα της ενεργού γήρανσης και καταδεικνύει ότι η ΕΕ είναι ισχυρός εταίρος σε αυτόν τον τομέα. Ο στόχος είναι να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για περισσότερες αποφασιστικές προσπάθειες σε όλα τα κράτη μέλη για την προώθηση της ενεργού γήρανσης, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών θα αντέξει στη δοκιμασία της γήρανσης του πληθυσμού. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 • 18/04/2012

  Social Agenda 29 - Ageing society - Time for action

  2012 being the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations, Social Agenda issue 29 devotes a special feature to this event. This issue also presents key policy documents which the European Commission recently adopted, on how to concretely achieve a job-rich recovery, keep pensions adequate, safe and sustainable, and anticipate and prepare company restructuring. Further subjects include an EU-funded project on how to boost inclusive entrepreneurship, a cross-border social security coordination project and the social dimension of the Europe 2020 Strategy. On top of regular items, this issue features an interview with Lieve Fransen, European Commission Director for Social Policies and Europe 2020. Social Agenda is available in English, French and German.

 • 21/03/2012

  Πώς θέλουμε να γεράσουμε; Εκστρατεία υπέρ μιας καλύτερης κοινωνίας για όλες τις ηλικίες

  Το Ευρωπαϊκό Ετος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012 επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στα ζητήματα συμβολής των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινωνία και στους καλύτερους τρόπους υποστήριξής τους. Πάνω απ’ όλα όμως επιδιώκει να ενθαρρύνει και να κινητοποιήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναλάβουν δράση για τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών για ενεργό γήρανση και την ενδυνάμωση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Η έκδοση αυτή υπάρχει σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ καθώς και στα ισλανδικά.