Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

01/01/2012

How to promote active ageing in Europe

How to promote active ageing in Europe

The brochure shows what resources are available and invites regional and local stakeholders to make the best possible use of them, preferably working in partnerships involving several countries. It presents numerous examples of projects which have received EU funding. It also includes short presentations of the most relevant EU funding programmes to support new active ageing projects.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 44108
Catalog N. : KE-32-11-749-EN-C

Διαθέσιμα στο