Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

17/03/2011

Νέοι κανόνες για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων - Διασαφηνίσεις για την οδηγία 2009/38/ΕΚ

Νέοι κανόνες για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων - Διασαφηνίσεις για την οδηγία 2009/38/ΕΚ

Τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων (ΕΣΕ) είναι φορείς μέσω των οποίων η κεντρική διεύθυνση ενημερώνει και ζητά τη γνώμη των εργαζομένων μιας εταιρείας σχετικά με την πρόοδο και οποιαδήποτε σημαντική απόφαση. Η οδηγία 2009/38/ΕΚ ενισχύει το δικαίωμα των εργαζομένων σχετικά με τη διεθνική πληροφόρηση και διαβούλευση και στηρίζει τη δημιουργία των ΕΣΕ. Στο παρόν έντυπο περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά των ΕΣΕ και οι στόχοι της οδηγίας. Επεξηγούνται οι νέες διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία των ΕΣΕ παράλληλα με τον ρόλο των εκπροσώπων των εργαζομένων, τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Περιγράφονται οι έννοιες της πληροφόρησης και διαβούλευσης και οι πτυχές σχετικά με την προσαρμογή και συνέχιση των ΕΣΕ. Εντέλει, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες, προώθηση και πηγές χρηματοδότησης καθώς και σημεία επικοινωνίας. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 58753
Catalog N. : KE-31-11-034-EL-C

Διαθέσιμα στο