Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

09/12/2010

Three tools to facilitate online job matching throughout Europe: ESCO, EURES, Match & Map

Three tools to facilitate online job matching throughout Europe: ESCO, EURES, Match & Map

The online tools ESCO, Match & Map and the improved EURES portal were created with the aim of improving and facilitating skills matching and increasing the efficiency with which jobseekers will find vacancies and employers will find candidates. This publication serves as an introduction to these three online matching tools developed by the European Commission. It is available in printed format in English, French and German.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 6868
Catalog N. : KE-31-10-454-EN-C

Διαθέσιμα στο