Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

28/01/2011

Κοινωνικες αγορες Οδηγος για τη συνεκτιμηση κοινωνικων πτυχων στις δημοσιες συμβασεις

Κοινωνικες αγορες Οδηγος για τη συνεκτιμηση κοινωνικων πτυχων στις δημοσιες συμβασεις

Οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν περίπου το 17% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ. Συνεπώς, η μόχλευσή τους σε τομείς όπως η κοινωνική πολιτική είναι σημαντική. Με τον Οδηγό για τις δυνατότητες ενσωμάτωσης κοινωνικών ζητημάτων στις δημόσιες συμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να επωφεληθεί από αυτό (α) ευαισθητοποιώντας τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τα πλεονεκτήματα της επιλογής αγαθών και υπηρεσιών που επιτυγχάνουν καλά κοινωνικά αποτελέσματα, και (β) εξηγώντας τις ευκαιρίες που παρέχει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τις δυνατότητες ενσωμάτωσης κοινωνικών ζητημάτων στις δημόσιες συμβάσεις. Ο Οδηγός καθορίζει τις δημόσιες συμβάσεις με κοινωνική υπευθυνότητα πριν εξηγήσει τα πλεονεκτήματά τους. Εξετάζει τις δημόσιες συμβάσεις με κοινωνική υπευθυνότητα αναφορικά με το κοινωνικό μοντέλο της ΕΕ και τη νομική και πολιτική προσέγγιση στο θέμα από την Ένωση. Επίσης, ο Οδηγός διαμορφώνει μια στρατηγική δημοσίων συμβάσεων με κοινωνική υπευθυνότητα και εξηγεί τον τρόπο αναγνώρισης των αναγκών και του σχεδιασμού των διαδικασιών συμβάσεων. Περαιτέρω, ο Οδηγός εξηγεί, από νομικής πλευράς, πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά ζητήματα στα διάφορα στάδια της διαδικασίας συμβάσεων (από τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων επιλογής έως την κατακύρωση των συμβάσεων και την παρακολούθηση των επακόλουθων επιδόσεων). Παρέχονται εθνικά παραδείγματα για να επεξηγηθούν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης: Αγοράστε οικολογικά! – Ένα εγχειρίδιο για τις δημόσιες συμβάσεις για περιβαλλοντικά θέματα

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 195190
Catalog N. : KE-32-10-584-EL-C

Διαθέσιμα στο