Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

27/07/2011

Progress Annual Performance Monitoring Report 2010  (27/07/2011)

Catalog N. :KE-XC-11-001-EN-N

Progress Annual Performance Monitoring Report 2010

The PROGRESS programme provides financial support to help reach EU aims in the area of employment, social affairs and equal opportunities. This report gives an overview of the programme’s performance during 2010 in terms of progress towards the achievement of pre-defined immediate and intermediate goals. It also underlines the programme’s importance to participating countries as regards their involvement in PROGRESS activities and the relevance of outcomes to their needs. The report is available in electronic format in English, French and German.