Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 6090
Catalog N. : KE-31-11-111-EN-C

Διαθέσιμα στο