Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 2210
Catalog N. : KE-80-09-930-EN-C

Διαθέσιμα στο