Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

23/11/2007

Tackling Multiple Discrimination : Practices, policies and laws

Tackling Multiple Discrimination : Practices, policies and laws

The main purpose of the report is to identify effects of Multiple Discrimination, to analyse how the different actors involved in the fight against discrimination tackle it, to highlight good practice and prepare recommendations on how situations of Multiple Discrimination could best be addressed. It is available in English, French and German.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 11275
Catalog N. : KE-82-07-458-EN-C, ISBN 978-92-79-06953-6

Διαθέσιμα στο