Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

15/04/2010

Ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα - Ο ρόλος τους στις επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις

Ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα - Ο ρόλος τους στις επαρκείς
και βιώσιμες συντάξεις

Οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι σε εξέλιξη. Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν την πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού που ασκεί σημαντική πίεση στα τρέχοντα συνταξιοδοτικά συστήματα. Το παρόν έντυπο εξετάζει την αυξανόμενη σημασία των κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων που υπόκεινται σε ιδιωτική διαχείριση. Διατίθεται σε έντυπη μορφή στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 55759
Catalog N. : KE-32-10-215-EL-N

Διαθέσιμα στο