Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

29/03/2010

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση — Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Επικαιροποίηση 2010

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση — Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Επικαιροποίηση 2010

Ο παρών οδηγός αποτελεί μια επικαιροποίηση της έκδοσης Οι Κοινοτικές διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης (KE-64-04-022-GR-C, ISBN 92-894-8494-2). Παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους διακινούμενους Ευρωπαίους, ούτως ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους κοινωνικής ασφάλισης όταν μετακινούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο οδηγός αναφέρεται λεπτομερώς στις κοινοτικές διατάξεις για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης και επεξηγεί τα δικαιώματα ενός προσώπου ως εργαζόμενου, τουρίστα, φοιτητή, ανέργου ή άλλου μη ενεργού προσώπου, συνταξιούχου ή υπηκόου τρίτης χώρας. Η έκδοση αυτή είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 217483
Catalog N. : KE-30-09-237-EL-C αντικαταστάθηκε από την επικαιροποιημένη έκδοση KE-31-10-688-EL-C στις 15 Απριλίου 2011

Διαθέσιμα στο