Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

09/07/2008

Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2008

Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2008

On 29 February 2008 the EPSCO (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs) Council and the Commission jointly adopted the 2008 Joint Report on Social Protection and Social Inclusion. This fourth Report examines more in depth a set of themes identified in last year's edition: child poverty, health inequalities, access to health care and evolving long-term care needs, longer working lives and privately managed pensions. It is available in English only.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 2848
Catalog N. : KE-AK-08-001-EN-C

Διαθέσιμα στο