Sti

Publikationskatalog

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

11/11/2015

Ikkebindende vejledning i god praksis for gennemførelse - af direktiv 2013/35/EU - Elektromagnetiske felter - Bind 1: Praktisk vejledning  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-DA-N

Direktiv 2013/35/EU fastsætter minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af elektromagnetiske felter (EMF). Denne praktiske vejledning har til formål at hjælpe arbejdsgivere, især små og mellemstore virksomheder (SMV’er), med at forstå, hvad de skal gøre for at overholde direktivet. Den kan dog også være nyttig for arbejdstagere, arbejdstagerrepræsentanter og myndigheder i medlemsstaterne. Den består af to bind og en specifik vejledning til SMV’er. I vejledningens bind 1 gives der gode råd om, hvordan risikovurderingen udføres, og de muligheder, der findes for arbejdsgivere, som skal gennemføre yderligere beskyttelseseller forebyggelsesforanstaltninger. I bind 2 beskrives 12 casestudier med eksempler på, hvordan arbejdsgivere kan foretage vurderinger, ligesom nogle af de beskyttelses- eller forebyggelsesforanstaltninger, der kan vælges og gennemføres, illustreres. Casestudierne beskrives inden for rammerne af almene arbejdssteder, men de er hentet fra »det virkelige liv«. Vejledningen til SMV’er kan være en hjælp for arbejdsgivere, der skal foretage en indledende vurdering af risici fra EMF på deres arbejdssted. Med udgangspunkt i resultatet af denne vurdering kan arbejdsgivere bruge vejledningen til at afgøre, om de skal træffe yderligere foranstaltninger i henhold til EMF-direktivet. Denne vejledning fås i elektronisk udgave på alle EU’s officielle sprog.

23/01/2017

Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it  (23/01/2017)

Catalog N. :KE0217044

Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

Findes i EU bookshop

pdf Download pdf

English

Downloadninger:143

Lignende publikationer

25/11/2016

REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)  (25/11/2016)

Catalog N. :KE-04-16-282-EN-N

This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.

11/11/2015

Ikkebindende vejledning i god praksis for gennemførelse af direktiv 2013/35/EU om - elektromagnetiske felter Vejledning  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-DA-N

»Direktiv 2013/35/EU fastsætter minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af elektromagnetiske felter (EMF). Kun ganske få arbejdsgivere skal dog måle eller beregne niveauet for eksponering for EMF på deres arbejdssted. I de fleste tilfælde betyder karakteren af det arbejde, der udføres, at risiciene er lave, og det kan forholdsvist nemt påvises. Denne vejledning har til formål at hjælpe dig med at forstå, hvordan EMF-direktivet kan have betydning for det arbejde, du udfører. Den er ikke retligt bindende og giver ikke en fortolkning af specifikke retlige krav, du muligvis skal overholde. Den bør derfor læses sammenholdt med EMF-direktivet, rammedirektivet (89/391/EØF) og relevant national lovgivning.
Denne vejledning er udformet, så arbejdsgivere, der allerede overholder kravene, hurtigt kan påvise risiciene. Mere detaljerede oplysninger, herunder vurdering af eksponering og forebyggelsesforanstaltninger, findes i den ikkebindende vejledning i god praksis for gennemførelse
af direktiv 2013/35/EU

Denne vejledning fås i elektronisk og trykt udgave på alle EU’s officielle sprog.

11/11/2015

Praktisk vejledning i god praksis for gennemførelse af direktiv 2013/35/EU - om elektromagnetiske felter - Bind 2: Casestudier  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-DA-N

Direktiv 2013/35/EU fastsætter minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af elektromagnetiske felter (EMF). Denne praktiske vejledning har til formål at hjælpe arbejdsgivere, især små og mellemstore virksomheder (SMV’er), med at forstå, hvad de skal gøre for at overholde direktivet. Den kan dog også være nyttig for arbejdstagere, arbejdstagerrepræsentanter og myndigheder i medlemsstaterne. Den består af to bind og en specifik vejledning til SMV’er. I vejledningens bind 1 gives der gode råd om, hvordan risikovurderingen udføres, og de muligheder, der findes for arbejdsgivere, som skal gennemføre yderligere beskyttelseseller forebyggelsesforanstaltninger. I bind 2 beskrives 12 casestudier med eksempler på, hvordan arbejdsgivere kan foretage vurderinger, ligesom nogle af de beskyttelses- eller forebyggelsesforanstaltninger, der kan vælges og gennemføres, illustreres. Casestudierne beskrives inden for rammerne af almene arbejdssteder, men de er hentet fra »det virkelige liv«. Vejledningen til SMV’er kan være en hjælp for arbejdsgivere, der skal foretage en indledende vurdering af risici fra EMF på deres arbejdssted. Med udgangspunkt i resultatet af denne vurdering kan arbejdsgivere bruge vejledningen til at afgøre, om de skal træffe yderligere foranstaltninger i henhold til EMF-direktivet. Denne vejledning fås i elektronisk udgave på alle EU’s officielle sprog.

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Beskyttelse Afarbejdstagernessundhed Og Sikkerhedinden For Landbrug,Husdyrbrug, Gartneri Ogskovbrug  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-DA-C

Denne publikation er udgivet med støtte fra Den Europæiske Unions program for beskæftigelse og social solidaritet— Progress (2007-2013).Dette program gennemføres af Europa-Kommissionen. Programmet blev iværksat for at yde økonomisk støtte tilgennemførelsen af EU’s mål på områderne beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold samtligestilling og derved bidrage til virkeliggørelse af målene under Europa 2020-strategien inden for disse områder.Syvårsprogrammet er henvendt til alle aktører i de 27 EU-lande, EFTA-/EØS-landene og kandidat- og prækandidatlandene,der kan bidrage til at udforme hensigtsmæssige og effektive politikker og lovgivningsinitiativer påbeskæftigelses- og social- og arbejdsmarkedsområdet.