Sti

Publikationskatalog

19/08/2013

Mærkning af kemikalier ændres – Hvordan vil det berøre dig?

Mærkning af kemikalier ændres – Hvordan vil det berøre dig?

I løbet af de kommende år ændres EU´s kemiske forordning for klassificering, mærkning og emballering (CLP) vedrørende klassificeringen af kemikalier for at kunne identificere farer. Det vil betyde ændringer i informationen, som kommunikeres til brugerne af kemikalier på mærkninger og sikkerhedsdatablade (SDS). Personer som arbejder med kemikalier bør tilpasse sig ændringerne og dette dokument giver praktisk vejledning herom. Dokumentet forklarer særligt, hvordan disse ændringer påvirker dit ansvarsområde under flere EU beskyttende direktiver for arbejdstager (direktivet om kemiske agenser, direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, direktivet om sikkerhedsskiltning, direktivet om gravide arbejdstagere og direktivet om unge på arbejdspladsen).

Download pdf
Downloadninger: 39221
Catalog N. : KE-30-13-227-DA-C

Findes i