Sti

Publikationskatalog

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

11/06/2012

Beskyttelse Afarbejdstagernessundhed Og Sikkerhedinden For Landbrug,Husdyrbrug, Gartneri Ogskovbrug  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-DA-C

Beskyttelse Afarbejdstagernessundhed Og Sikkerhedinden For Landbrug,Husdyrbrug, Gartneri Ogskovbrug

Denne publikation er udgivet med støtte fra Den Europæiske Unions program for beskæftigelse og social solidaritet— Progress (2007-2013).Dette program gennemføres af Europa-Kommissionen. Programmet blev iværksat for at yde økonomisk støtte tilgennemførelsen af EU’s mål på områderne beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold samtligestilling og derved bidrage til virkeliggørelse af målene under Europa 2020-strategien inden for disse områder.Syvårsprogrammet er henvendt til alle aktører i de 27 EU-lande, EFTA-/EØS-landene og kandidat- og prækandidatlandene,der kan bidrage til at udforme hensigtsmæssige og effektive politikker og lovgivningsinitiativer påbeskæftigelses- og social- og arbejdsmarkedsområdet.