Sti

Publikationskatalog

11/06/2012

Beskyttelse Afarbejdstagernessundhed Og Sikkerhedinden For Landbrug,Husdyrbrug, Gartneri Ogskovbrug

Beskyttelse Afarbejdstagernessundhed Og Sikkerhedinden For Landbrug,Husdyrbrug, Gartneri Ogskovbrug

Denne publikation er udgivet med støtte fra Den Europæiske Unions program for beskæftigelse og social solidaritet— Progress (2007-2013).Dette program gennemføres af Europa-Kommissionen. Programmet blev iværksat for at yde økonomisk støtte tilgennemførelsen af EU’s mål på områderne beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold samtligestilling og derved bidrage til virkeliggørelse af målene under Europa 2020-strategien inden for disse områder.Syvårsprogrammet er henvendt til alle aktører i de 27 EU-lande, EFTA-/EØS-landene og kandidat- og prækandidatlandene,der kan bidrage til at udforme hensigtsmæssige og effektive politikker og lovgivningsinitiativer påbeskæftigelses- og social- og arbejdsmarkedsområdet.

Download pdf
Downloadninger: 16067
Catalog N. : KE-31-11-450-DA-C

Findes i