Sti

Publikationskatalog

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

09/08/2012

EU’s bidrag til aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne  (09/08/2012)

Catalog N. :KE-32-12-224-DA-C

Denne brochure indeholder en præsentation af EU’s bidrag til dagsordenen om aktiv aldring og viser, at EU er en stærk partner i den sammenhæng. Formålet er at inspirere til en mere beslutsom indsats i alle medlemsstater for at fremme aktiv aldring og derved sikre, at solidariteten mellem generationerne kan bevares under befolkningens aldring. Denne publikation fi ndes i trykt version på alle offi cielle EU-sprog

21/03/2012

Hvordan ønsker vi at blive ældre? Kampagne for et bedre samfund for unge og ældre  (21/03/2012)

Catalog N. :KE-30-11-406-DA-C

Det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne 2012 skærper opmærksomheden omkring det, de ældre bidrager med til samfundet, og om, hvordan dette kan støttes. Året har til hensigt at mobilisere beslutningstagere og andre interesserede parter på alle plan og opfordre dem til at handle nu med det formål at skabe bedre muligheder for aktiv aldring og styrke solidariteten mellem generationerne. Denne publikation findes i trykt udgave på alle EU’s officielle sprog samt islandsk.