Sti

Publikationskatalog

17/03/2011

Ikke-bindende vejledning om god praksis for forståelsen og gennemførelsen af direktiv 92/57EØF (»byggepladsdirektivet«)

Ikke-bindende vejledning om god praksis for forståelsen og gennemførelsen af direktiv 92/57EØF (»byggepladsdirektivet«)

Denne ikke-bindende vejledning indeholder praktiske oplysninger til forståelse og implementering af Rådets direktiv 92/57/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser. Ved at forklare direktivet og give forslag til og eksempler på god praksis er det vejledningens formål at hjælpe alle parter, der er involveret i byggeaktiviteter, herunder kunder, projektledere, designere, koordinatorer, entreprenører og andre medarbejdere, arbejdere, leverandører og andre med henblik på at: • forstå og implementere de generelle principper for forebyggelse (kapitel 1) • forstå direktivets krav til sikkerhed og sundhed, herunder hvornår og på hvilke områder disse er gældende, de implicerede parters forpligtelser og roller og den påkrævede dokumentation (kapitel 2) • identificere en række typiske farer og risici i forbindelse med byggearbejder (kapitel 3) • styre risiciene under byggeprojekternes samlede varighed fra projektforberedelse, under selve byggearbejdet og under de efterfølgende faser (kapitel 4) • opsummere de implicerede parters forpligtelser ordnet efter faser (kapitel 5). Denne publikation findes i trykt version på engelsk, fransk og tysk og i elektronisk version på alle andre officielle EU-sprog. Der findes endvidere en cd, der indeholder 22 sprogversioner (katalognummer: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).

Download pdf
Downloadninger: 55853
Catalog N. : KE-30-10-351-DA-C

Findes i