Sti

Publikationskatalog

17/03/2011

Nye regler for de europæiske samarbejdsudvalg - Indblik i direktiv 2009/38/EF

Nye regler for de europæiske samarbejdsudvalg - Indblik i direktiv 2009/38/EF

Europæiske samarbejdsudvalg er organer, der anvendes af centrale ledelser til at informere og høre europæiske arbejdstagere om udviklingen i deres virksomhed og beslutninger af væsentlig betydning. Direktiv 2009/38/EF stadfæster arbejdstagernes ret til information og høring på tværs af grænserne og støtter oprettelsen af europæiske samarbejdsudvalg. Denne folder opridser de væsentligste træk ved europæiske samarbejdsudvalg og direktivets mål. Den forklarer de nye bestemmelser for europæiske samarbejdsudvalgs nedsættelse og virke samt medarbejderrepræsentanternes rolle, forhandlingsprocedurer og gennemførelsestidsplanen. Begreberne information og høring samt aspekter vedrørende europæiske samarbejdsudvalgs tilpasning og kontinuitet beskrives. Endelig angives yderligere oplysninger, promoverings- og støttekilder samt kontaktsteder. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog.

Download pdf
Downloadninger: 59211
Catalog N. : KE-31-11-034-DA-C

Findes i