Sti

Publikationskatalog

05/01/2012

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i praksis

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i praksis

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) er med til at finansiere foranstaltninger, der skal hjælpe arbejdstagere, som er blevet masseafskediget fra en enkelt virksomhed eller sektor inden for den samme eller to sammenhængende regioner, med at finde nyt arbejde. Denne brochure giver baggrundsinformation om EGF-tiltag i fem EU-medlemsstater. Den indeholder også interviews med personer, som enten har haft glæde af foranstaltningerne eller været involveret i deres gennemførelse. Denne publikation findes i trykt version på engelsk, fransk og tysk og i elektronisk version på alle officielle EU-sprog.

Download pdf
Downloadninger: 21789
Catalog N. : KE-31-11-404-DA-C

Findes i